Aan de slag met raadsleden en MKB
16 december 2015
0

De afgelopen maand ben ik bezig geweest raadsleden te interviewen. Deze interviews heb ik naast elkaar gelegd op zoek naar overeenkomsten, mogelijkheden en kansen. In deze gesprekken ben ik op het volgende uitgekomen:

De raadsleden die ik sprak hebben allemaal goede connecties met verenigingen die op duurzaamheid bezig zijn. Deze verenigingen zijn meestal waardevolle contacten om (groepen) particulieren te helpen met verduurzamen. Voor ondernemers is dit echter veel ingewikkelder. Raadsleden geven aan dat ondernemers niet snel naar de raad toe komen. Wanneer ze echt vastlopen wordt dit anders en wordt dit wel aangegeven. Kleinere MKB’ers weten nog te vaak de raad niet te vinden bij (kleinere) problemen, bijvoorbeeld met regelgeving.

Om het MKB beter te vertegenwoordigen in het duurzaamheidsdebat moet er een weg gevonden worden waardoor de aanbieders van duurzame producten en de (potentiële) afnemers samen hun problemen makkelijk aan kunnen kaarten. De meeste raadsleden die ik sprak gaven aan dat MKB ondernemers daar meestal geen tijd voor hebben omdat alle tijd in het bedrijf gaat zitten. Daarom is er iemand nodig die deze belangen vertegenwoordigd. Dit is voor ons niet nieuw, dit is waarom Ronald de Haagse Vereniging Duurzaamheid op heeft gericht, dit is waarom ik Ronald ben gaan ondersteunen. Toch vind ik het de belangrijkste constatering voor nu, het getuigt van een ‘goodwill’ en zelfs van verlangen naar dichting van de kloof tussen MKB en politiek op het gebied van duurzaamheid, vanuit beide kanten.

Het tweede wat raadsleden opviel was dat ondernemers afhaken op de onduidelijkheid. Vaak kennen ze de mogelijkheden niet goed genoeg, lopen ze vast op regelgeving of hebben ze het idee dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden. Mijn opvatting hierover is dat als je een inhaalslag wil maken dat begint door vragen, antwoorden en mogelijkheden toegankelijk bijeen te brengen en te presenteren. Door dit te doen kunnen problemen, bijvoorbeeld in regelgeving, worden doorgespeeld naar de raad, ook wanneer dit kleinere issues betreft. Wanneer duidelijkheid over en weer tussen MKB’ers, en tussen MKB’ers en de raad, bestaat ben ik ervan overtuigd dat de inhaalslag op gang komt. Daarom zijn wij nu aan zet, door eenduidigheid, duidelijkheid en verbinding te realiseren.

Op de foto interviewt Arjen Veerman één van de raadsleden, Tobias Dander (D66).

Geef een reactie