Ondernemers in gesprek met wethouder Duurzaamheid
2 maart 2015
0

Het was voor het eerst dat Joris Wijsmuller met lokale duurzame ondernemers om de tafel zat. 7 Haagse aanbieders van duurzame producten en diensten hebben begin dit jaar een goed gesprek gehad over een versnelling in de verduurzaming van stad Den Haag. De Haagse Vereniging Duurzaamheid had de sessie georganiseerd met als doel de gemeente en MKB (Midden en Klein Bedrijf) dichter bij elkaar te brengen. We zien de MKB niet alleen als motor van de economie, maar ook als motor in de lokale duurzame versnelling. Alle aanwezigen waren het erover eens dat er genoeg kansen liggen die we door samenwerking makkelijker kunnen realiseren. Of het nu gaat om kansen in het duurzaam renoveren van de bestaande woningvoorraad, of samen ontwikkelen aan het warmtenet in Den Haag, of realiseren van lokale energieopwekking, of pimpen van industrieterreinen, het zal werkgelegenheid opleveren en zelfs een schonere leefomgeving.

Joris heeft nu kennis gemaakt met de Haagse Krach bij ondernemers en heeft gezien dat de vereniging dezelfde belangen heeft als de gemeente. Hij wil graag contact houden en onderzoeken hoe de samenwerking vorm kan krijgen. Hopelijk horen we binnenkort meer.

Geef een reactie