Subsidie mogelijkheden voor het MKB
23 maart 2015
0

De overheid stimuleert MKB-bedrijven om hun innovatievermogen te versterken en duurzaam te ondernemen. Dat doet zij door een aantal subsidieregelingen.

Innovatie

Op het gebied van innovatie biedt zij daarvoor subsidieregelingen zoals de WBSO, RDA, Innovatiebox en MIT:

  • WBSO (Wet ter Bevordering van Speur en Ontwikkeling). Hierbij wordt een deel van de loonkosten vergoed bij de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur of apparatuur, bijvoorbeeld een nieuw CRM-systeem, een nieuwe 3D-printer, of een robot, etc.
  • RDA (Research & Development Aftrek). Dit is een subsidie waarbij een deel van de kosten en uitgaven nodig voor het ontwikkelen en testen van WBSO-projecten voor 60% aftrekbaar zijn van de VpB-aangifte. Denk hierbij aan licenties en hardware die voor het ontwikkel- en testtraject nodig zijn.
  • Dit is een fiscale maatregel waarbij de winst die te relateren is aan WBSO-projecten (uit het verleden) voor 5% i.p.v. 25% belast wordt in de VpB-aangifte. Stel een bedrijf ontvangt in 2015 WBSO-subsidie voor innovatietrajecten die vanaf 2016 winst gaan genereren. Dan kan de Innovatiebox toegepast worden.
  • MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren). Dit is een subsidie voor innovatieve projecten die in samenwerkingen tussen 2 of meer Nederlandse MKB-bedrijven worden uitgevoerd. Subsidiebijdrage is 30% van de kosten.

Verduurzaming

Ook op het gebied van verduurzaming zijn er subsidiemogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • EIA (Energie Investerings Aftrek). Doet u een investering in apparatuur waarmee energie wordt bespaard, dan kunt u gebruik maken van de EIA. Investeringen in energiebesparende apparatuur zoals energiezuinige verlichting of energiezuinige koelingapparatuur, maar ook investeringen waarmee oude apparatuur vervangen wordt door energiezuinige, kunnen in aanmerking komen voor ca. 10% subsidie.
  • MIA/VAMIL (Milieu Investerings Aftrek/ Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Hiermee kunnen investeringen in milieuvriendelijke technieken in aanmerking komen voor ca. 9% subsidie, bijvoorbeeld voor investeringen in een nieuw duurzaam gebouw of t.b.v. het renoveren tot een duurzaam gebouw. De Vamil biedt de mogelijkheid om 75 % van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven.
  • Subsidie oplaadpunten elektrische auto’s. De gemeente Den Haag wil de luchtkwaliteit in de stad verder verbeteren door de groei van elektrisch vervoer te faciliteren d.m.v. meer laadpunten. De gemeente geeft daarom subsidie aan organisaties die op hun eigen terrein of parkeergarage oplaadpunten willen realiseren. Het aan te vragen subsidiebedrag is maximaal 50% van de totale kosten voor aanschaf en plaatsing van de oplaadpunten, met een maximum van € 2.000 voor het eerste oplaadpunt en maximaal € 1.000 per extra oplaadpunt, met een maximum van vier oplaadpunten totaal.
  • Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). De STEP-subsidie geeft verhuurders van huurwoning(en) uit de sociale huursector financiële ondersteuning bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de Energie-Index die u per huurwoning bereikt.
  • Subsidieregeling initiatievenbudget duurzaamheid door Haagse wijken 2015. Hiermee biedt de gemeente Den Haag een subsidie van 5000 euro voor een duurzaam project, zoals energie besparen met de sportvereniging, de school duurzamer maken of meer groen in uw omgeving.
  • Stimulering Duurzame Energievoorziening (SDE+). Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert de overheid de productie van duurzame energie in Nederland. Subsidie kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld installaties die energie halen uit waterkracht, voor installaties die aardwarmte gebruiken als energiebron, voor de productie van energie uit biomassa, en voor de productie van elektriciteit en warmte met zonnepanelen of windturbines.

Onze dienstverlening

Wij hebben 15 jaar ervaring met het binnenhalen van subsidies, o.a. bij KPN. Hierbij verzorgen wij het hele subsidietraject: van het opstellen van de aanvraag, t/m het voeren van de administratie en het opstellen van de eindaangiftes en het begeleiden van eventuele controles. Wij nemen hierbij zoveel mogelijk werk uit handen. Hiervoor rekenen wij een no cure no pay fee o.b.v. het behaalde subsidieresultaat voor het bedrijf.

Onze aanpak

Eerst bekijken we welke projecten er in aanmerking zouden kunnen komen voor subsidie. Vervolgens houden wij interviews met de inhoudelijk betrokkenen binnen het bedrijf en stellen zelf de subsidieaanvragen op. Tevens leggen wij een administratie aan en rapporteren over de voortgang van de subsidierealisatie. Aan het einde van de subsidieperiode stellen wij een eindaangifte op en rapporteren het resultaat aan de subsidieverstrekker. Hierdoor heeft het bedrijf er verder geen omkijken naar en loopt zij geen enkel risico op verspilde tijd of kosten.

Contact

Wilt u weten of deze subsidieregelingen voor uw bedrijf van toepassing zijn, neem dan contact op met Ella Spaans (ella.spaans@subsidiezaak.nl of 06-53946524).

Geef een reactie