Blog

Slechte luchtkwaliteit in Den Haag
6 maart 2016

We praten steeds meer over energiebesparing en energieopwekking. Ondernemers en particulieren investeren in verduurzaming om hun kosten te verlagen of om comfortabeler te leven. Maar steeds meer worden we bewust van de gevolgen voor het klimaat en onze leefomstandigheden. We hebben vorig jaar  de klimaat rechtszaak tegen de staat gehad en de milieu-top in Parijs, maar hoe staat het met de […]

Wij introduceren project FORUM!
5 maart 2016

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Haagse Vereniging Duurzaamheid is het initiëren van een marktplaats waar vragers en aanbieders van duurzame producten en –diensten elkaar kunnen vinden. Tijdens een gezamenlijke meeting met RvA-leden en leveranciers, begin december, werd duidelijk dat niet alle ins en outs met betrekking tot de marktplaats duidelijk zijn geworden, waardoor […]

Aan de slag met raadsleden en MKB
16 december 2015

De afgelopen maand ben ik bezig geweest raadsleden te interviewen. Deze interviews heb ik naast elkaar gelegd op zoek naar overeenkomsten, mogelijkheden en kansen. In deze gesprekken ben ik op het volgende uitgekomen: De raadsleden die ik sprak hebben allemaal goede connecties met verenigingen die op duurzaamheid bezig zijn. Deze verenigingen zijn meestal waardevolle contacten […]

Klimaatzaak: Minder dan 25% CO2 reductie is onrechtmatig
10 juli 2015

Niet iedere dag belt RTL-nieuws je op voor een interview. En dan nog wel om een primeur op gebied van duurzaamheid te introduceren. Ik heb het over de klimaatzaak die Urgenda met burgers heeft aangespannen tegen de Staat. Hieronder deze nieuwsuitzending van 14 april: Naar aanleiding van deze uitzending werd ik gebeld door Gemeente Leidschendam-Voorburg. 3 […]

Coalitieakkoord: 3 miljard voor verduurzaming Den Haag
10 juli 2015

Het coalitieakkoord  Het huidige coalitieakkoord vraagt nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid. Specifiek in het hoofdstuk duurzaam denken en doen. Maar ook bij andere onderwerpen als bereikbaarheid, wonen, wijkaanpak en stedelijke economie. Dit is het resultaat van de ingezette koers met de Kadernota Op weg naar een duurzaam Den Haag (2009), de Integrale nota milieu en duurzaamheid […]

In het SER Energieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer prioriteit gaan geven aan handhaving van energiebesparing. De verplichting voor energiebesparing geldt al sinds halverwege jaren 90 vorige eeuw. Handhaving hiervan is heel lastig gebleken. Voor gemeenten zijn nu hulpmiddelen ontwikkeld om de handhavers te helpen bij de uitvoering. Belangrijk element in het pakket hulpmiddelen zijn de erkende […]

Load more