DOEN! Is het nieuwe denken.
Aan de slag met raadsleden en MKB
16 december 2015

De afgelopen maand ben ik bezig geweest raadsleden te interviewen. Deze interviews heb ik naast elkaar gelegd op zoek naar overeenkomsten, mogelijkheden en kansen. In deze gesprekken ben ik op het volgende uitgekomen: De raadsleden die ik sprak hebben allemaal goede connecties met verenigingen die op duurzaamheid bezig zijn. Deze verenigingen zijn meestal waardevolle contacten […]

Coalitieakkoord: 3 miljard voor verduurzaming Den Haag
10 juli 2015

Het coalitieakkoord  Het huidige coalitieakkoord vraagt nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid. Specifiek in het hoofdstuk duurzaam denken en doen. Maar ook bij andere onderwerpen als bereikbaarheid, wonen, wijkaanpak en stedelijke economie. Dit is het resultaat van de ingezette koers met de Kadernota Op weg naar een duurzaam Den Haag (2009), de Integrale nota milieu en duurzaamheid […]

Duurzom zoekt procesbegeleider / ontwikkelaar
8 juli 2015

Welke ontwikkelaar wil meewerken aan de realisatie van onze missie? Duurzom is een landelijke organisatie voor ondernemers die zich toekomstgericht willen ontwikkelen. Onze visie is dat er kansen liggen voor een duurzame economie, omdat deze rendeert. In deze economie worden materialen op slimme wijze (her)gebruikt en kringlopen gesloten. De mens is hierbij van onschatbare waarde, want […]

HK 1000, welk Haags bedrijf meldt zich aan?
29 mei 2015

Ter voorbereiding van de Haagse Kracht 1000 in oktober, wordt op 13 juni een warming-up met 100 deelnemers georganiseerd. De organisatie zoekt nog 10 Haagse werkgevers/ondernemers die mee willen doen met het verbeteren van Den Haag.  Hierbij extra informatie: http://www.hk1000.nl

Introductie RvA lid Marius Meijer
27 april 2015

Ik ben Marius Meijer (1968) opgegroeid in Culemborg en sinds 1987 in Den Haag woonachtig. In 1997 heb ik mijn eigen accountants-advieskantoor opgericht dat met name actief is voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening in de Randstad. In de functie van adviseur ben ik sinds 2008 nauw betrokken bij initiatieven voor elektrische mobiliteit (scooters) en […]

Subsidie mogelijkheden voor het MKB
23 maart 2015

De overheid stimuleert MKB-bedrijven om hun innovatievermogen te versterken en duurzaam te ondernemen. Dat doet zij door een aantal subsidieregelingen. Innovatie Op het gebied van innovatie biedt zij daarvoor subsidieregelingen zoals de WBSO, RDA, Innovatiebox en MIT: WBSO (Wet ter Bevordering van Speur en Ontwikkeling). Hierbij wordt een deel van de loonkosten vergoed bij de […]

Binnen het bestuur van MKB Den Haag heb ik sinds 5 jaar de portefeuille Duurzaamheid onder mijn beheer. Naast die van communicatie. MKB Den Haag heeft om diverse redenen het onderwerp duurzaamheid hoog op de agenda staan. Wij maken ons als belangenorganisatie hard en sterk voor een gezond ondernemersklimaat in de stad. Het mkb is […]

Ondernemers in gesprek met wethouder Duurzaamheid
2 maart 2015

Het was voor het eerst dat Joris Wijsmuller met lokale duurzame ondernemers om de tafel zat. 7 Haagse aanbieders van duurzame producten en diensten hebben begin dit jaar een goed gesprek gehad over een versnelling in de verduurzaming van stad Den Haag. De Haagse Vereniging Duurzaamheid had de sessie georganiseerd met als doel de gemeente en MKB […]

Met veel plezier ben ik toegetreden tot de Raad van Advies van de Haagse Vereniging Duurzaamheid. Gezien mijn ervaring als raadslid zal ik mij vooral inzetten om de contacten met de lokale politieke partijen en “het stadhuis” warm te houden. Ik werk voor de rijksoverheid aan het verduurzamen van Nederland, de laatste jaren op het […]

Jaarlijks moet er 200 mln euro in de gemeente Den Haag uitgegeven worden als de stad in 2040 CO2 neutraal wil zijn. Welk Haags bedrijf wil profiteren van deze enorme potentie in de Haagse regio? VVE verduurzamenElk jaar wil de gemeente 1000 VVE’s verduurzamen. Denk aan duurzaam renoveren, comfortabel wonen en lagere lasten. Wie pakt […]

Diverse steden hebben initiatieven ondernomen om vraag en aanbod op het gebied van duurzaamheid met elkaar te verbinden. De ene stad is daar succesvoller in dan de andere. In Den Haag zijn de laatste jaren ook diverse initiatieven geweest, maar allen zijn gestrand. Is er wel behoefte in Den Haag voor een marktplaats?