Handhaving verplichte energiebesparing voor MKB wordt serieus
8 juli 2015
1

In het SER Energieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer prioriteit gaan geven aan handhaving van energiebesparing. De verplichting voor energiebesparing geldt al sinds halverwege jaren 90 vorige eeuw. Handhaving hiervan is heel lastig gebleken. Voor gemeenten zijn nu hulpmiddelen ontwikkeld om de handhavers te helpen bij de uitvoering. Belangrijk element in het pakket hulpmiddelen zijn de erkende maatregelen. Dit zijn maatregelen waarvan (per sector) is bewezen, dat ze in 5 jaar zijn terugverdiend. De lijst met erkende maatregelen is vastgesteld in overleg met het bedrijfsleven. Over de maatregelen hoeft dus geen discussie meer met het bedrijf gevoerd te worden.

Omgevingsdienst HaaglandenDe Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voert in opdracht van de gemeente de handhaving uit. ODH zal een stimulerende werkwijze volgen, waarbij de erkende maatregelen houvast geven voor handhaver en bedrijf. Uiteindelijk als een bedrijf weigert maatregelen uit te voeren kan worden gehandhaafd, maar dat is niet bij voorbaat de insteek.

Op de erkende maatregelen kunnen aanbieders zich dus organiseren, want naar verwachting zal in de komende jaren de vraag naar deze maatregelen toenemen. Een lijst met maatregelen is opgesteld en per bedrijfstak hieronder beschikbaar.

Dit betekent dat bij MKBers, verhuurders en huurders van onroerend goed de inspectie gaat controleren op het uitvoeren van deze maatregelen. Deze maatregelen zijn hard nodig om de CO2 doelstellingen van de gemeente Den Haag te realiseren, maar is tevens een kans voor Haagse aanbieders van duurzame producten en diensten. Daarom volgt de Haagse Vereniging Duurzaamheid deze ontwikkeling op de voet.

De maatregelen

De meeste energiebesparende maatregelen zijn gekoppeld aan de activiteiten overeenkomstig de indeling van het Activiteitenbesluit in de wetgeving. De maatregelen hebben betrekking tot:

 • de gebouwschil, zoals dakisolatie
 • ruimteventilatie
 • ruimteverwarming
 • ruimte – en buitenverlichting
 • tot warm tapwater
 • faciliteiten, zoals een persluchtcompressor, koelinstallatie of serverruimte
 • processen, zoals gieten of harden

De terugverdientijd van een zelfde besparingsmaatregel, zoals een HR-ketel, kan per bedrijfstak verschillen. Daarom is het nodig om per bedrijfstak aparte overzichten met erkende maatregelen te hanteren. Bepaalde maatregelen kunnen wel of juist niet als erkende maatregel worden beschouwd puur op basis van een terugverdientijd.

De bedrijfstakken

De erkende maatregelen zijn na overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het bevoegd gezag opgesteld. De nu aangewezen erkende maatregelen zijn bruikbaar voor een deel van de bedrijfstakken. De lijst met besparingsmaatregelen zal nog worden aangevuld met nieuwe maatregelen, zodat in principe voor alle bedrijfstakken erkende maatregelen bekend zijn. Daarnaast zal de bijlage regelmatig, in beginsel jaarlijks, worden geactualiseerd. Voor de volgende bedrijfstakken zijn erkende maatregelen voor energiebesparing aangewezen:

 • kantoren overheden en defensie
 • gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 • onderwijsinstellingen
 • metalelektro en mkb-metaal
 • autoschadeherstelbedrijven
 • rubber- en kunststofindustrie
 • commerciële datacentra

Meer over de verplichte besparingsmaatregelen kun je lezen op deze pagina in bestand 2.

Geef een reactie

1 comment