Klimaatzaak: Minder dan 25% CO2 reductie is onrechtmatig
10 juli 2015
0

Niet iedere dag belt RTL-nieuws je op voor een interview. En dan nog wel om een primeur op gebied van duurzaamheid te introduceren. Ik heb het over de klimaatzaak die Urgenda met burgers heeft aangespannen tegen de Staat. Hieronder deze nieuwsuitzending van 14 april:

Naar aanleiding van deze uitzending werd ik gebeld door Gemeente Leidschendam-Voorburg. 3 dagen na de uitspraak van de rechter hielden ze een InnovatieFestival en vroegen ze mij te spreken over wat deze rechtszaak voor de gemeente betekent. Ik heb toegezegd, zonder te weten wat de uitspraak van de rechter zou zijn.

Op 26 juni heeft de rechter bevolen dat de staat in het jaar 2020 minimaal 25% CO2 reductie heeft gerealiseerd t.o.v. 1990. In de huidige kabinetsplannen wordt gesproken over een ambitie van 14-17% in 2020. We zien dat de landelijke overheid niet voldoet aan de minimale eis van de rechter, maar ook diverse gemeentes. Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft dit jaar een coalitieakkoord opgesteld met een ambitie van 20% CO2 reductie in 2020. Kortom, vele plannen moeten opnieuw opgesteld worden. Ook al gaat de Staat in hoger beroep, er is geen discussie over noodzaak en urgentie. Hieronder een enkele slide uit mijn presentatie met gegevens uit drie verschillende bronnen.

Leidschendam-Voorburg

Wil je nog eens duidelijk zien en horen wat er precies gebeurd is kan ik onderstaande compilatie aanbevelen. En verder is veel informatie te vinden op de website van Urgenda.

Geef een reactie