Slechte luchtkwaliteit in Den Haag
6 maart 2016
1

We praten steeds meer over energiebesparing en energieopwekking. Ondernemers en particulieren investeren in verduurzaming om hun kosten te verlagen of om comfortabeler te leven. Maar steeds meer worden we bewust van de gevolgen voor het klimaat en onze leefomstandigheden. We hebben vorig jaar  de klimaat rechtszaak tegen de staat gehad en de milieu-top in Parijs, maar hoe staat het met de luchtkwaliteit hier in Den Haag?

Eén klein artikel willen we hierover publiceren. Het was namelijk weer een slecht weekend. Hoewel zaterdag het zonnetje heerlijk scheen en de wind weinig waaide, was de kwaliteit van de lucht ver boven de norm. Zondag werd de CPC gelopen, dwars door de stad. Hopelijk hebben de lopers voldoende gezonde lucht ingeademd.

Luchtkwaliteit Den HaagDe gemeente heeft een aparte wegpagina geopend met veel meer informatie over de luchtkwaliteit die van uur tot uur wordt bijgehouden. Bovenstaand plaatje laat de actuele meetwaarden zien van één meetstation. Dit meetstation aan de Amsterdamse Veerkade in Den Haag is een straatstation. Op deze locatie wordt de luchtkwaliteit voor een belangrijk deel bepaald door de uitstoot van het wegverkeer. De Amsterdamse Veerkade is een zeer drukke straat in Den Haag. Het RIVM meet hier de luchtkwaliteit. De figuur laat stikstofdioxide (NO2) zien. De hoogste concentraties stikstofdioxide komen voor tijdens de ochtend- en avondspits. Deze stof komt vrij door het (weg)verkeer, energieproductie en industrie. Daarnaast ontstaat NO2 uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3)

Meer informatie is te vinden bij gemeente Den Haag of je kunt rechtstreeks de gegevens bekijken op de Haagse metingen van RIVM.

Geef een reactie

1 comment

  1. In Bouwlust hebben wij last van fijnstof en willen meer groen
    In Schilderswijk ook maar bewoners gaan beginnen met meten om de nul punt bepalen
    Veel succes inbeide wijken!