Over Ons

De Haagse Vereniging Duurzaamheid is een onafhankelijk, professioneel platform dat vraag en aanbod op het gebied van duurzaamheid in Den Haag bij elkaar brengt. De aanleiding hiertoe is drieledig:

  • De vraag naar duurzame producten en diensten neemt toe en het is voor organisaties lastig antwoorden te vinden die aan duurzaamheid behoeftes voldoen
  • Het aanbod duurzame producten en diensten is versnipperd en is soms afhankelijk van vrijwilligers. Dit is onvoldoende om continuïteit te waarborgen
  • Wijk overstijgende initiatieven komen maar mondjesmaat van de grond. Het potentieel om lokale wijkinitiatieven breder te benutten wordt daardoor niet gebruikt
  • De gemeente heeft een nieuwe college van bestuur met stevige ambities in duurzaamheid. Bestaande duurzaamheid activiteiten zijn versnipperd georganiseerd en zouden beter in samenhang gecoördineerd kunnen worden

De Haagse Vereniging Duurzaamheid is opgericht in 2014 en kent 4 strategische pijlers:

  • Sneller verbinden van Haagse vraag en Haags aanbod op het gebied van duurzaamheid
  • Beter adviseren van Haagse ondernemers op het gebied van duurzaamheid
  • Sneller delen van duurzaamheid (kennis, resultaten en initiatieven) bij ondernemers en bewoners
  • Belangenbehartiging van leden

Ronald van Wuijtswinkel is de voorzitter van de vereniging. Hij is te bereiken op ronald@haagseverenigingduurzaamheid.nl. Marius Meijer is de penningmeester van de vereniging.