DOEN! Is het nieuwe denken.
Coalitieakkoord: 3 miljard voor verduurzaming Den Haag
10 juli 2015

Het coalitieakkoord¬† Het huidige coalitieakkoord vraagt nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid. Specifiek in het hoofdstuk duurzaam denken en doen. Maar ook bij andere onderwerpen als bereikbaarheid, wonen, wijkaanpak en stedelijke economie. Dit is het resultaat van de ingezette koers met de Kadernota Op weg naar een duurzaam Den Haag (2009), de Integrale nota milieu en duurzaamheid […]