DOEN! Is het nieuwe denken.
Coalitieakkoord: 3 miljard voor verduurzaming Den Haag
10 juli 2015

Het coalitieakkoord  Het huidige coalitieakkoord vraagt nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid. Specifiek in het hoofdstuk duurzaam denken en doen. Maar ook bij andere onderwerpen als bereikbaarheid, wonen, wijkaanpak en stedelijke economie. Dit is het resultaat van de ingezette koers met de Kadernota Op weg naar een duurzaam Den Haag (2009), de Integrale nota milieu en duurzaamheid […]

Ondernemers in gesprek met wethouder Duurzaamheid
2 maart 2015

Het was voor het eerst dat Joris Wijsmuller met lokale duurzame ondernemers om de tafel zat. 7 Haagse aanbieders van duurzame producten en diensten hebben begin dit jaar een goed gesprek gehad over een versnelling in de verduurzaming van stad Den Haag. De Haagse Vereniging Duurzaamheid had de sessie georganiseerd met als doel de gemeente en MKB […]