DOEN! Is het nieuwe denken.
Aan de slag met raadsleden en MKB
16 december 2015

De afgelopen maand ben ik bezig geweest raadsleden te interviewen. Deze interviews heb ik naast elkaar gelegd op zoek naar overeenkomsten, mogelijkheden en kansen. In deze gesprekken ben ik op het volgende uitgekomen: De raadsleden die ik sprak hebben allemaal goede connecties met verenigingen die op duurzaamheid bezig zijn. Deze verenigingen zijn meestal waardevolle contacten […]

In het SER Energieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer prioriteit gaan geven aan handhaving van energiebesparing. De verplichting voor energiebesparing geldt al sinds halverwege jaren 90 vorige eeuw. Handhaving hiervan is heel lastig gebleken. Voor gemeenten zijn nu hulpmiddelen ontwikkeld om de handhavers te helpen bij de uitvoering. Belangrijk element in het pakket hulpmiddelen zijn de erkende […]

Binnen het bestuur van MKB Den Haag heb ik sinds 5 jaar de portefeuille Duurzaamheid onder mijn beheer. Naast die van communicatie. MKB Den Haag heeft om diverse redenen het onderwerp duurzaamheid hoog op de agenda staan. Wij maken ons als belangenorganisatie hard en sterk voor een gezond ondernemersklimaat in de stad. Het mkb is […]